Una organització logística al servei dels serveis assistencials

Una organització logística al servei dels serveis assistencials

1. Procés de captació de subministrament

En el procés de recepció el nostre equip treballa coordinadament la sincronització de la cadena de subministrament.

Som especialistes en el tractament de material hospitalari sanitari i no sanitari durant tota la cadena logística.

En el gràfic representem el temps mitjà des de la recepció de la comanda per part del client fins a la preparació. Major nombre de comandes, Menor temps de preparació del 2019 respecte al 2018.

2. Procés d’emmagatzematge

Dins la distribució interna garantim el tractament idoni dels materials sanitaris.

Aquest material el recepcionem al nostre moll del centre de més de 1000 m², realitzem el transport intern i col·loquem el material a la seva ubicació corresponent dins del centre de cost.

Amb aquest emmagatzematge minimitzem tots els recursos necessaris per a l’òptim funcionament dels centres hospitalaris adscrits.

3. Procés de distribució

Cobrim la demanda relacionada amb la gestió eficaç de material sanitari, des del seu lloc de fabricació, concepció en els nostres magatzems i enviament fins als centres hospitalaris, que adquireixen en funció de la seva necessitat.

Contínuament hi ha necessitat de producte als hospitals així que, a Logaritme treballem aprofitant al màxim els recursos garantint uns correctes serveis logístics integrals perquè aquest material fungible sanitari i no sanitari, arribi per fi a la seva destinació, en el lloc i moment precís.