Una organització logística
al servei dels serveis assistencials

Som una plataforma logística amb dos objectius essencials: optimitzar el flux de material constant a través de la nostra xarxa interna i coordinar els recursos necessaris perquè es faci efectiu el lliurament dels productes als centres sanitaris de l’àmbit català.

La nostra història neix l’any 2001,  cada dia continuem treballant per mantenir i millorar la plataforma en nivells de productivitat i qualitat del servei màxims.

magatzem-logaritme-min-1

Està participada per l’Institut Català de la Salut (ICS), l’empresa pública Banc de Sang i Teixits (BST), el Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) – constituït per l’ICS i l’Ajuntament de Castelldefels-,  l’Institut de Diagnòstic per la imatge (IDI) i l’Hospital de la Cerdanya.