Exercici del dret d'oposició

És el dret d’un mateix a sol·licitar gratuïtament que no es tractin les seves dades personals. Aquest dret es pot exercir en els casos següents:

  1. Quan no sigui necessari el seu consentiment per tractar les dades sempre que hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no digui lo contrari.
  2. Quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de protecció comercial.