Assemblea

Estatuts – PDF’s dels Acords de Govern publicats al DOGC

Estatuts – PDF’s dels Acords de Govern publicats al DOGC

  • ACORD AGOV/49/2011,
    de 15 de març, pel qual es modifiquen els Estatuts de l’Agrupació d’Interès Econòmic “Logaritme, Serveis Logístics, AIE”
  • ACORD GOV/195/2008,
    de 18 de novembre, pel qual es modifica l’article 6 dels Estatuts de l’Agrupació d’Interès Econòmic Logaritme, Serveis Logístics, AIE i s’aprova el text refós dels Estatuts de l’Agrupació.