Organització institucional i estructura organitzativa

Organització institucional i estructura organitzativa

Estatuts – PDF’s dels Acords de Govern publicats al DOGC

Estatuts – PDF’s dels Acords de Govern publicats al DOGC

  • ACORD AGOV/49/2011,
    de 15 de març, pel qual es modifiquen els Estatuts de l’Agrupació d’Interès Econòmic “Logaritme, Serveis Logístics, AIE”
  • ACORD GOV/195/2008,
    de 18 de novembre, pel qual es modifica l’article 6 dels Estatuts de l’Agrupació d’Interès Econòmic Logaritme, Serveis Logístics, AIE i s’aprova el text refós dels Estatuts de l’Agrupació.

Organigrama Institucional

Organigrama Institucional

Direcció – Administrador

Direcció – Administrador

Inscripció en el Registre d’entitats del sector públic de la GENCAT

Inscripció en el Registre d’entitats del sector públic de la GENCAT

Acords de l’Assemblea de socis

Acords de l’Assemblea de socis

Més informació

Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies.