Exercici del dret de rectificació

És el dret d’un mateix a rectificar les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.