Gestió econòmica

Gestió econòmica

Pressupost – Programa

Pressupost – Programa

Pressupost – Classificació econòmica ingressos – despeses

Pressupost – Classificació econòmica ingressos – despeses

Comptes anuals – estats financers, magnituds

Comptes anuals – estats financers, magnituds

Comptes anuals auditoria

Comptes anuals auditoria

Comptes anuals auditoria: Fluxos d’efectiu

Comptes anuals auditoria: Comptes anuals

Personal. Efectius - Portal economia.gencat.cat

Més informació

Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies.