Perfil del contractant

Perfil de Logaritme, Serveis Logístics, AIE

Logaritme donarà publicitat i accessibilitat a la informació relativa a la seva activitat contractual, sens perjudici d’emprar altres mitjans de publicitat, a través d’Internet per mitjà del seu Perfil del contractant ubicat en la Plataforma de Serveis per a la Contractació Pública i, també per mitjà de la seva web corporativa.

El perfil del contractant de Logaritme podrà incloure qualsevol dada i informació referent a la seva activitat contractual, com ara, anuncis d’informació prèvia, procediments en curs o acabats i la documentació relativa als mateixos, els contractes adjudicats, etc, i qualsevol altra informació útil de tipus general, com dades de contacte i mitjans de comunicació que es poden emprar per relacionarse amb l’òrgan de contractació.

La publicació dels diferents aspectes d’una contractació estaran exposats en el Perfil del contractant fins a 5 anys posteriors a la publicació de l’última fase d’adjudicació.

Licitacions i adjudicacions en curs

Documents

Software de descàrrega