Portal de transparència

El Portal de Transparència és l'instrument per a fer accessible la informació
de la companyia a qualsevol persona interessada.

La informació s’estructura en tres àrees: