Logaritme llança el lliurament en contenidors retornables de plàstic verd

 In Avanços Tècnics, Logaritme

Logaritme introdueix el lliurament en contenidors de plàstic verd retornables

El 08 d’abril, hem iniciat una nova era en el lliurament de comandes web i urgents: l’ús de contenidors retornables de plàstic, color verd. Aquesta iniciativa forma part d’una estratègia centrada en la Responsabilitat Social Corporativa i està plenament alineada amb el nostre compromís de augmentar la reutilització de recursos.

Reducció significativa de l’ús de cartró

Amb aquest canvi, reduïm l’ús de cartró en un 75%, limitant-lo només a grans volums que continuaran enviant-se en el cartró original del proveïdor. Aquesta mesura no només és un avanç en sostenibilitat, sinó també en eficiència operativa.

Com funciona el sistema de contenidors retornables?

Els nous contenidors verds són retirats directament per Logaritme, igual que els actuals contenidors vermells. Això confirma el caràcter retornable del sistema, tancant el cicle de reutilització i reforçant el nostre compromís amb el medi ambient.

Recent Posts