Finalitzades les obres del magatzem APQ

El passat mes de novembre varen finalitzar les obres del nou magatzem de productes químics APQ, tal com estava previst segons projecte i planificació de les obres.
Durant la primera setmana de desembre s’han incorporat els equips informàtics necessaris per integrar la gestió d’aquest magatzem al SGA de Logaritme.
Un cop finalitzades ja les obres del magatzem, es va demanar com una intervenció addicional i de millora, la instal·lació d’una marquesina per protegir de la pluja i millorar les condicions a la zona del moll de compactadores.

Aquesta millora està prevista que quedi enllestida durant aquest mes de desembre.

Altres articles que et poden interessar